Dit is de website die hoort bij het boek De Nederlandse gezondheidszorg. Berichten voorzien in actualisatie en aanvullingen, gerangschikt naar de delen, respectievelijk hoofdstukken van het boek zoals hierboven aangegeven. Lees meer →